RYHMÄOPETUS


Voit opiskella myös 2-5 oppilaan pienryhmässä. Rohkaiseva ja avoin ilmapiiri luo onnistumisen edellytykset oppimiselle. Ryhmäopetus kehittää luontevasti esiintymistä ja itsevarmuutta.

KOKEILE ENSIN

Voit tutustua opetukseen ja opettajaan 3-5 kerran kokeilupaketilla. Päätä vasta kokeilujakson jälkeen haluatko jatkaa opintoja.