Ryhmäopetus 2017-12-14T15:24:31+03:00

Ryhmäopetus

Voit opiskella myös 2-5 oppilaan pienryhmässä. Rohkaiseva ja avoin ilmapiiri luo onnistumisen edellytykset oppimiselle. Ryhmäopetus kehittää luontevasti esiintymistä ja itsevarmuutta.

etusivu-laulu