Ryhmäopetus

Voit opiskella myös 2-5 oppilaan pienryhmässä. Rohkaiseva ja avoin ilmapiiri luo onnistumisen edellytykset oppimiselle. Ryhmäopetus kehittää luontevasti esiintymistä ja itsevarmuutta.

etusivu-laulu