Musiikin perusteet 2017-12-14T15:24:31+03:00

Musiikin perusteet (Tohtori Toonika -ryhmät)

MUSIIKIN PERUSTEET ON JAETTU neljään kurssiin: 1a, 1b, 2a ja 2b. Kukin kurssi kestää lukuvuoden.

Musiikin perusteet -opintojakso sisältyy instrumenttiopetuksen lukukausimaksuun. Sopiva aloitusikä on 9-10v. Vanhemmille opiskelijoille pyritään järjestämään oma ryhmänsä. Opintojakso koostuu pienistä osasuorituksista ison loppukokeen sijaan, joten säännöllinen tunneille osallistuminen on tärkeä.

Lähtökohtana on oppilaan instrumenttiopintoja tukevat käytännön musisoinnin tarpeet.

Opintojakson keskeistä sisältöä ovat:

  • musiikin peruskäsitteet ja nuottikirjoitus
  • rytmin ja melodian luku- ja kirjoitustaito
  • harmonian perusteet, sointumerkit ja soinnuttaminen
  • musiikin historian ja eri tyylien tuntemus

Musiikin perusteet sisältyy lukukausimaksuun.

musiikin-perusteet

Malmilla

Tiistaisin

Viljatie 4C, 1. krs

Keskiviikkoisin

19.30-20.15

Torstaisin

18.00-18.45
18.45-19.30

Itäkeskuksessa ei teoriaopetusta tällä hetkellä.

Torstaisin