Lauluopetus

LAULUNOPISKELUN voi aloittaa jo 14-16 vuotiaana (äänenmurroksen jälkeen), yläikärajaa ei ole.

Perinteisesti laulutyylit on jaettu klassiseen lauluun ja pop/jazz-lauluun. Molemmissa voidaan suorittaa tasosuorituksia. Yhteisenä tavoitteena  jokaiselle laulunopiskelijalle on tasaisesti koko laajuudeltaan soiva ja terve ääni, hengitystekniikan jatkuva vahvistaminen, sävelpuhtauden hallinta, äänenmuodostus ja selkeä artikulaatio. Laulunopettaja auttaa oppilastaan löytämään oppilaan persoonallisen “oman äänen” ja vahvistamaan oppilaansa esiintymistaitoa.

Monet oppilaat haluavat laulaa sekä klassista että pop/jazz-laulua, joten ohjelmiston voi valita monipuolisesti omien mieltymystensä mukaan. Eri tyyleissä opiskellaan kunkin tyylin ominainen fraseeraus- ja äänenmuodostustapa.

soittimet-laulu

Lauluopetus, klassinen laulu

Klassisessa laulussa laulettava ohjelmisto koostuu  eri tyylikausien lauluista, liedeistä ja aarioista (1500-2000 -luvut), sekä kansanlauluista, musikaalisävelmistä ja laulelmista. Laulut suositellaan laulettaviksi yleensä alkukielillään. Myös prima vista-laulua kehitetään, eli opetellaan lukemaan nuottitekstiä.

Tällä hetkellä ei ole klassisen laulun opetusta.

Viljatie 4C, 4D, Malmi

Lauluopetus (rock/pop/jazz)

Tunneilla opetellaan tervettä äänenkäyttöä ja tutustutaan monipuolisesti rytmimusiikin eri tyylilajeihin (mm. iskelmä, pop, rock, R&B, jazz, laulelma) oppilaan omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Alle 14-vuotialle on tarjolla ryhmä/pariopetusta, jossa opetellaan rytmimusiikin tyylinmukaista tulkintaa, sävelpuhtautta ja stemmalaulua laulamalla yhdessä ja erikseen.

Martta Saksa

Viljatie 4D, Malmi