HUILU, NOKKAHUILU

Poikkihuilu >
Nokkahuilu >

Puhallinsoittimet

Musiikkikoulu Malmi & Itäkeskuksessa voi opiskella seuraavia puhaltimia:

huilu, klarinetti, saksofoni, pasuuna ja nokkahuilu

Mihin puhaltimien soittotunnilla tähdätään?

 • Oppilaan kanssa havainnoidaan ja tarkastellaan oppimiseen liittyviä ilmiöitä,
  harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita sekä työskentelemään niiden
  suuntaisesti turvallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä.
 • Ohjauksen avulla oppilas löytää luontevan soittotavan sekä kehittää
  nuotinlukutaitoaan. Hän oppii harjoittelun peruselementtejä, mm. säännöllisyyttä,
  monipuolisuutta ja itsenäisyyttä sekä oppii pitämään hyvää huolta soittimestaan.
 • Oppilas saa valmiuksia monipuoliseen musisointiin opettelemalla soittimensa
  teknisiä ja taiteellisia perustaitoja: äänenmuodostusta, hengitystekniikkaa,
  sävelpuhtautta sekä erilaisia tapoja artikuloida ja jäsentää musiikillisia elementtejä.
 • Puhaltajien soittotaitoa harjoitetaan soittamalla duuri- ja molliasteikkoja
  kolmisointuineen sekä etydejä, joiden avulla kehitetään soittimen hallintaa.
 • Soittotunneilla saadaan valmiuksia uusien sävellysten oppimiseen, ilman nuotteja
  soittamiseen, kuulonvaraiseen musiikin oppimiseen sekä yksinkertaisten
  musiikillisten rakenteiden hahmottamiseen. Musiikin luomista, improvisointia ja
  säveltämistä pyritään nivomaan luontevaksi osaksi oman soittimen opintoja, ja
  oppilaita kannustetaan ja rohkaistaan omaehtoiseen musisointiin.
 • Opintojen aikana soitettava ohjelmisto sisältää erityylisiä ja eri aikakausilta peräisin
  olevia soolokappaleita, säestyksellisiä teoksia sekä musiikkia eri soitinyhtyeille ja
  orkestereille. Yhteismusisointi onkin olennainen osa puhaltajien opinto-ohjelmaa, ja
  joissain soittimissa on yhteismusisointia jopa viikottain.
 • Jokaisen oppilaan opinpolku on yksilöllinen ja se vaikuttaa myös soitettavan
  materiaalin valintaan, mutta ohjelmistosta pyritään kuitenkin rakentamaan
  mahdollisimman monipuolinen, suomalaista ja aikamme musiikkia unohtamatta.
 • Kuuntelukasvatus ja esiintymisvalmennus ovat tärkeä osa opintoja;  niiden avulla
  oppilas saa eväitä oman musiikkisuhteensa luomiseen, mahdollisuuden avartaa
  musiikillista ajatteluaan sekä kokemusta erilaisista esiintymistilanteista.

Poikkihuilu

HUILU ON SUOSITTU ja monipuolinen soitin niin soolosoittimena kuin yhtyeissä ja orkestereissakin.

Huilunsoitto aloitetaan useimmiten 8-10-vuotiaana, mutta sen voi aloittaa jo n. 6-vuotiaana valmentavalla nokkahuilunsoitolla tai huilun ns. käyräsuukappaletta käyttäen. Tärkeää on käsien ja sormien ylettyminen läpille.

Huilun hinnat vaihtelevat mm. soittimessa käytetyistä materiaaleista riippuen, mutta aloittelijalle sopivan soittimen saa melko edullisesti.

Opettaja

Julia Ilomäki

Opetuspaikka

Malmilla, osoitteessa:
Viljatie 4D

Nokkahuilu

Sopraanonokkahuilu on yleisin nokkahuilu ja sitä käytetäänkin yleisesti koulusoittimena. Nokkahuilut valmistetaan yleisimmin puusta tai muovista. Nokkahuilun ääni on luonteeltaan ohut ja läpitunkeva. Soittimen ääni pyrkii piccolohuilun tapaan kuulumaan aina muun musiikillisen tekstuurin läpi. Yleisimmin nokkahuilua käytetään soolosoittimena tai kokonaisena orkesterina esimerkiksi koulujen musiikkiluokissa.

Vaikka nokkahuilu on edullinen hankkia ja kohtuullisen helppo soittaa, virtuoosinen nokkahuilun hallinta vaatii yhtälailla korkeatasoista osaamista kuin muutkin soittimet. Nokkahuilua soittavat ammattilaiset ovat keskittyneet pääasiassa vanhaan musiikkiin.

Opettajat

Mimosa Laine
Ville Vokkolainen

Opetuspaikat

Viljatie 4D, Malmi
Jäätanssipolku 1. Itäkeskus

KOKEILE ENSIN

Voit tutustua opetukseen ja opettajaan 3-5 kerran kokeilupaketilla. Päätä vasta kokeilujakson jälkeen haluatko jatkaa opintoja.