Lukukausimaksut

Instrumenttiaineiden lukukausimaksuun sisältyy myös Musiikin perusteiden (teorian) opetus. Syksyllä opetusta on 15 viikkoa ja keväällä 16 viikkoa.

Lukukausimaksu suoritetaan kahdessa tasasuuressa erässä n. kahden kuukauden välein (esim. 2 x 220€ = 440 €)

LUKUKAUSIMAKSU
YKSITYISTUNTI 20 min joka viikko 300,00 €
YKSITYISTUNTI 30 min joka viikko 440,00 €
YKSITYISTUNTI 45 min joka viikko 620,00 €
YKSITYISTUNTI 30 min joka toinen viikko 276,00 €
YKSITYISTUNTI 45 min joka toinen viikko 410,00 €
RYHMÄTUNTI 30 min (2 oppilasta) joka viikko 300,00 €/oppilas
RYHMÄTUNTI 45 min (2 oppilasta) joka viikko 450,00 €/oppilas
RYHMÄTUNTI 60 min (2 oppilasta) joka viikko 600,00 €/oppilas
RYHMÄTUNTI 45 min (3 oppilasta) joka viikko 290,00 €/oppilas
RYHMÄTUNTI 60 min (3 oppilasta) joka viikko 434,00 €/oppilas
YKSITYISTUNTI 30 min ja RYHMÄTUNTI 30min vuoroviikoin (2 oppilasta) 412,00 €/oppilas
BÄNDIKOULU / WORKSHOP (ainoina opintoina) 240,00 €/oppilas
BÄNDIKOULU / WORKSHOP (sivuaineena) 200,00 €/oppilas
MUSIIKIN PERUSTEET (TEORIA) (ainoina opintoina) 240,00 €
SISAR- JA SIVUAINEALENNUS 20% edullisemmasta lukukausimaksusta
3 x 30 min. kokeilupaketti 105,00 €
3 x 45 min. kokeilupaketti 150,00 €
SATUMUSKARI 150,00 €
OPEN MUSIC BAND
(125 x 2)
260,00 €
YKSITYISTUNTI
20 min
300,00 €
YKSITYISTUNTI
30 min
440,00 €
YKSITYISTUNTI
45 min
595,00 €
YKSITYISTUNTI
30 min
joka toinen viikko
263,00 €
YKSITYISTUNTI
45 min
joka toinen viikko
390,00 €
RYHMÄTUNTI
30 min
(2 oppilasta)
287,00 €
/oppilas
RYHMÄTUNTI
45 min
(2 oppilasta)
429,00 €
/oppilas
RYHMÄTUNTI
60 min
(2 oppilasta)
574,00 €
/oppilas
RYHMÄTUNTI
45 min
(3 oppilasta)
276,00 €
/oppilas
RYHMÄTUNTI
60 min
(3 oppilasta)
414,00 €
/oppilas
YKSITYISTUNTI
30 min ja
RYHMÄTUNTI
30min
vuoroviikoin
(2 oppilasta)
392,00 €
/oppilas
BÄNDIKOULU /
WORKSHOP
(ainoina opintoina)
228,00 €
/oppilas
BÄNDIKOULU /
WORKSHOP
(sivuaineena)
190,00 €
/oppilas
MUSIIKIN PERUSTEET
(ainoina opintoina)
227,00 €
SISAR- JA
SIVUAINEALENNUS
20%
edulli-
semmasta
lukukausi-
maksusta